tr4ck3ur des JM2L преди 9 години
родител
ревизия
2fd6f0c962
променени са 1 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 2 реда
  1. +6
    -2
      jm2l/templates/helpers.mako

+ 6
- 2
jm2l/templates/helpers.mako Целия файл

@@ -40,8 +40,12 @@ TabJs = {'select':[], 'desc':[]}
PlaceHolder = DicFormat[Field.name].get("PlaceHolder")
FieldStyle = DicFormat[Field.name].get("FieldStyle")
Class = [None,"ckeditor"][ DicFormat[Field.name].has_key("ckeditor") ]
%>
${Field(placeholder=PlaceHolder, style=FieldStyle, class_=Class)}
%>
% if PlaceHolder:
${Field(placeholder=PlaceHolder, style=FieldStyle, class_=Class)}
% else:
${Field(style=FieldStyle, class_=Class)}
% endif
% else:
${Field()}
% endif


Зареждане…
Отказ
Запис