Преглед на файлове

Added quick link to badge in ListParticipant

master
tr4ck3ur des JM2L преди 9 години
родител
ревизия
5b0f39b89b
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      jm2l/templates/Participant/list_users.mako

+ 4
- 1
jm2l/templates/Participant/list_users.mako Целия файл

@@ -52,7 +52,10 @@ now = datetime.datetime.now()
<a href="javascript:alert('${u.nom}, ${u.prenom}\n${u.phone}');">
<i class="icon-headphones"></i>
</a>
% endif
% endif
<a href="/user/${u.slug}/badge">
<i class="icon-qrcode"></i>
</a>
</span>
</td>
<td style="text-align:center;">


Зареждане…
Отказ
Запис