tr4ck3ur des JM2L преди 9 години
родител
ревизия
5eb7fb3082
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      jm2l/templates/layout.mako

+ 2
- 2
jm2l/templates/layout.mako Целия файл

@@ -41,7 +41,7 @@ ${helpers.uploader_js()}
<div class="navbar">
<div class="navbar-inner">
<div class="container">
<ul class="nav pull-left">
<div class="nav pull-left">
<div class="btn-group">
<a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
<span class="brand" href="/" style="padding: 0 10px 0 18px;">JM2L
@@ -75,7 +75,7 @@ ${helpers.uploader_js()}
% endif
</ul>
</div>
</ul>
</div>
<ul class="nav nav-pills pull-right">
<li class="${programme or ''}"><a href="/${DisplayYear}/le-programme">Programme</a></li>


Зареждане…
Отказ
Запис