tr4ck3ur des JM2L преди 8 години
родител
ревизия
7f83d41f7d
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      jm2l/templates/edit_event.mako

+ 2
- 2
jm2l/templates/edit_event.mako Целия файл

@@ -41,7 +41,7 @@

% if 'uid' in form._fields:
<div class="borderbox">
Intrevenants programmés:
Intervenants programmés:
<ul>
% if event.intervenants.count()==0:
<i><b>Aucun</b></i>
@@ -158,7 +158,7 @@ DicForm = {
</p>
</td>
<td>
<u>Les Intrevenants:</u>
<u>Les Intervenants:</u>
<ul>
% if event.intervenants.count()==0:
<i><b>Aucun</b></i>


Зареждане…
Отказ
Запис