Преглед на файлове

Fixing year in mail

master
tr4ck3ur des JM2L преди 6 години
родител
ревизия
adeb064515
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      jm2l/templates/mail_html.mako

+ 1
- 1
jm2l/templates/mail_html.mako Целия файл

@@ -33,7 +33,7 @@ L'équipe des <b>JM2L</b>
<br>
</%def> \
<%def name="Forgot(request, User)">
<img src="https://jm2l.linux-azur.org/${request.Year}/logo.png" alt="JM2L" />
<img src="https://jm2l.linux-azur.org/2018/logo.png" alt="JM2L" />
<H4>JM2L</H4>
Bonjour ${User.prenom},<br>
<br>


Зареждане…
Отказ
Запис