Преглед на файлове

add animated gif for screens

master
tr4ck3ur des JM2L преди 8 години
родител
ревизия
b2b10c5c75
променени са 9 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
 1. Двоични данни
    jm2l/static/img/114.gif
 2. Двоични данни
    jm2l/static/img/115.gif
 3. Двоични данни
    jm2l/static/img/116.gif
 4. Двоични данни
    jm2l/static/img/132.gif
 5. Двоични данни
    jm2l/static/img/135.gif
 6. Двоични данни
    jm2l/static/img/139.gif
 7. Двоични данни
    jm2l/static/img/322.gif
 8. Двоични данни
    jm2l/static/img/325.gif
 9. Двоични данни
    jm2l/static/img/stands.gif

Двоични данни
jm2l/static/img/114.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 526  |  Големина: 327 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/115.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 526  |  Големина: 330 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/116.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 526  |  Големина: 326 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/132.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 526  |  Големина: 332 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/135.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 526  |  Големина: 329 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/139.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 526  |  Големина: 326 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/322.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 379  |  Големина: 265 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/325.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 400  |  Големина: 333 KiB

Двоични данни
jm2l/static/img/stands.gif Целия файл

Преди След
Ширина: 1040  |  Височина: 400  |  Големина: 333 KiB

Зареждане…
Отказ
Запис