Преглед на файлове

Merge branch 'master' of plhardy/jm2l into master

master
JM2L преди 7 години
committed by Gogs
родител
ревизия
d4af48e3c8
променени са 2 файла, в които са добавени 6 реда и са изтрити 1 реда
  1. Двоични данни
      jm2l/static/img/2017/logo_2.png
  2. +6
    -1
      jm2l/templates/layout.mako

Двоични данни
jm2l/static/img/2017/logo_2.png Целия файл

Преди След
Ширина: 1200  |  Височина: 240  |  Големина: 227 KiB

+ 6
- 1
jm2l/templates/layout.mako Целия файл

@@ -60,7 +60,12 @@ ${helpers.uploader_js()}
<div style="height:215px;background: url(/img/2017/logo_1.png) no-repeat scroll center transparent"></div>
</a>
</div>
% if request.user and request.user.vote_logo not in [1,2]:
<div class="item ${["","active"][request.user and request.user.vote_logo==3 or 0]}">
<a href="/">
<div style="height:215px;background: url(/img/2017/logo_2.png) no-repeat scroll center transparent"></div>
</a>
</div>
% if request.user and request.user.vote_logo not in [1,2,3]:
<div class="item active">
<div class="align-center">
<H1>JM2L 2017</H1>


Зареждане…
Отказ
Запис