Contient quelques éléments des tentatives pour corriger le Firmware des 100PC (ACER VERITON X2611G) sans utiliser le menu interactif accessible au démarrage.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.