Le repo des sources pour le site web des JM2L
Ви не можете вибрати більше 25 тем Теми мають розпочинатися з літери або цифри, можуть містити дефіси (-) і не повинні перевищувати 35 символів.

9 роки тому
1234567891011121314
  1. JM2L README
  2. ==================
  3. Getting Started
  4. ---------------
  5. - cd <directory containing this file>
  6. - $VENV/bin/python setup.py develop
  7. - $VENV/bin/initialize_JM2L_db development.ini
  8. - $VENV/bin/pserve development.ini