Преглед на файлове

Update leaflet to 1.2.0 and leaflet-routing-machine to 3.2.7 for HTTPS compatibility

master
piernov преди 6 години
родител
ревизия
23e62c1e7e
променени са 13 файла, в които са добавени 9045 реда и са изтрити 1155 реда
 1. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers-2x.png
 2. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers.png
 3. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon-2x.png
 4. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon.png
 5. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-shadow.png
 6. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers-2x.png
 7. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers.png
 8. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon-2x.png
 9. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon.png
 10. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-shadow.png
 11. +9034
  -1151
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.js
 12. +11
  -4
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.min.js
 13. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/leaflet.routing.icons.png

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 2.8 KiB Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 1.2 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers.png Целия файл

Преди След
Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 1.5 KiB Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 696 B

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 3.9 KiB Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 2.5 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon.png Целия файл

Преди След
Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.7 KiB Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.4 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-shadow.png Целия файл

Преди След
Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 797 B Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 618 B

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 2.8 KiB Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 1.2 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers.png Целия файл

Преди След
Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 1.5 KiB Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 696 B

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 3.9 KiB Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 2.5 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon.png Целия файл

Преди След
Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.7 KiB Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.4 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-shadow.png Целия файл

Преди След
Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 797 B Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 618 B

+ 9034
- 1151
jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 11
- 4
jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.min.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/leaflet.routing.icons.png Целия файл

Преди След
Ширина: 480  |  Височина: 40  |  Големина: 3.2 KiB Ширина: 480  |  Височина: 40  |  Големина: 2.3 KiB

Зареждане…
Отказ
Запис