Преглед на файлове

Fix issue with chrome date on program

Fix
master
tr4ck3ur des JM2L преди 8 години
родител
ревизия
32b0c0917d
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 2 реда
  1. +2
    -2
      jm2l/views.py

+ 2
- 2
jm2l/views.py Целия файл

@@ -149,8 +149,8 @@ def JSON_Progamme_Request(request):
ListEv.append( {
"uid":"%d/%d" % ( year, ev.uid ),
"desc":ev.name,
"startDate":ev.start_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S'),
"endDate":ev.end_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S'),
"startDate":ev.start_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S+01:00'),
"endDate":ev.end_time.strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%S+01:00'),
"placeName":ev.Salle and (ev.Salle.name or "unk") ,
"status":ev.event_type
} )


Зареждане…
Отказ
Запис