Преглед на файлове

Fix video on home page

master
tr4ck3ur des JM2L преди 9 години
родител
ревизия
413ab265e8
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 3 реда
  1. +3
    -3
      jm2l/views.py

+ 3
- 3
jm2l/views.py Целия файл

@@ -175,9 +175,9 @@ def JSON_TimeLine_Request(request):
if ev.event_type:
CurMedia = ev.video.first() or ""
if CurMedia:
Container = """<video controls="controls" preload="metadata">"""
Container += "<source type=\"" + CurMedia.mime_type + "\""
Container += " src=\"" + CurMedia.get_path + "\" />"
Container = "<video controls='controls' preload='metadata'>"
Container += "<source type='%s' " % CurMedia.mime_type
Container += "src='%s' />" % CurMedia.get_path
Container += "</video>"
else:
Container = ""


Зареждане…
Отказ
Запис