Bladeren bron

Files should be opened in binary mode

master
piernov 9 jaren geleden
bovenliggende
commit
4c5f016a0d
1 gewijzigde bestanden met toevoegingen van 2 en 2 verwijderingen
  1. +2
    -2
      jm2l/upload.py

+ 2
- 2
jm2l/upload.py Bestand weergeven

@@ -341,7 +341,7 @@ class MediaUpload(MediaPath):
if self.validate(result, fieldStorage.file):
with open( self.mediapath(result['name'] + '.type'), 'w') as f:
f.write(result['type'])
with open( self.mediapath(result['name']), 'w') as f:
with open( self.mediapath(result['name']), 'wb') as f:
shutil.copyfileobj( fieldStorage.file , f)
if re.match(IMAGE_TYPES, result['type']):
result['thumbnailUrl'] = self.createthumbnail(result['name'])
@@ -388,7 +388,7 @@ class MediaView(MediaPath):
pass
#try:
if 1:
self.request.response.body_file = open( self.mediapath(name), 'r', 10000)
self.request.response.body_file = open( self.mediapath(name), 'rb', 10000)
#except IOError:
# raise NotFound
return self.request.response


Laden…
Annuleren
Opslaan