Преглед на файлове

Fix Title Presse page

master
tr4ck3ur des JM2L преди 9 години
родител
ревизия
563d5b7066
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      jm2l/templates/Public/Presse.mako

+ 1
- 1
jm2l/templates/Public/Presse.mako Целия файл

@@ -6,7 +6,7 @@ DisplayYear = request.session.get('year',2015)
% if request.user and request.user.Staff:
<a href="dossier-de-presse/edit">Modifier</a><br>
% endif
<h2 class="shadow">Dossier de presse ${DisplayYear}</h2>
<h2 class="shadow">Communiqué de presse ${DisplayYear}</h2>
<div class="row-fluid">
<div class="span8 offset1">
% if content and content.doss_presse:


Зареждане…
Отказ
Запис