Преглед на файлове

Add MIME-type for SVG upload support

master
piernov преди 9 години
родител
ревизия
7edcb5a09c
променени са 1 файла, в които са добавени 3 реда и са изтрити 1 реда
  1. +3
    -1
      jm2l/upload.py

+ 3
- 1
jm2l/upload.py Целия файл

@@ -24,7 +24,9 @@ ACCEPTED_MIMES = ['application/pdf',
'application/vnd.oasis.opendocument.presentation',
'application/vnd.oasis.opendocument.presentation-template',
'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet',
'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template']
'application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet-template',
'image/svg+xml'
]
Зареждане…
Отказ
Запис