Преглед на файлове

Fixing thumbnails list

master
tr4ck3ur des JM2L преди 6 години
родител
ревизия
b8067feb34
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      jm2l/upload.py

+ 4
- 1
jm2l/upload.py Целия файл

@@ -63,7 +63,10 @@ class MediaPath():
ress_url = '/image/%s/%d/%s' % (media_table, linked_id, f.replace(" ", "%20"))
thumb_url = '/image/%s/%d/thumbnails/%s' % (media_table, linked_id, f.replace(" ","%20"))
if MediaType is None:
filelist.append((ress_url, thumb_url))
if os.path.exists(os.path.join(thumbpath, f +".jpg")):
filelist.append((ress_url, thumb_url +".jpg"))
else:
filelist.append((ress_url, thumb_url))
elif MediaType=='Image' and len( os.path.splitext(filename)[1] )==0:
filelist.append((ress_url, thumb_url))
elif MediaType=='Other' and len( os.path.splitext(filename)[1] ):


Зареждане…
Отказ
Запис