Преглед на файлове

Reportage france3 JM2L 2017

master
philippe lhardy преди 6 години
родител
ревизия
cb8afffe78
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 3 реда
  1. +2
    -3
      jm2l/views.py

+ 2
- 3
jm2l/views.py Целия файл

@@ -298,10 +298,9 @@ def JSON_TimeLine_Request(request):
"text":"<i><span class='c1'>10ème Édition</span></i>",
"asset":
{
#"media":"https://www.youtube.com/watch?v=91X65eEKxvU&t=6s",
"media":embeed_video("video/ogg","/resources/2015/Video/jm2l_france3-2015.ogv"),
"media":embeed_video("video/ogg","/resources/2017/Video/JM2L2017_Reportage_FR3.ogv/"),
"credit":"Reportage France 3",
"caption":"JM2L 2015"
"caption":"JM2L 2017"
}
}
elif year==2015:


Зареждане…
Отказ
Запис