Procházet zdrojové kódy

Fixed map to list

feature/python-3-migration
tr4ck3ur des JM2L před 3 roky
rodič
revize
e62ff8b5b7
1 změnil soubory, kde provedl 9 přidání a 9 odebrání
  1. +9
    -9
      jm2l/views.py

+ 9
- 9
jm2l/views.py Zobrazit soubor

@@ -1716,21 +1716,21 @@ def edit_event(request):
]
salle_dispo = salle_dispo.filter(Salles.place_type == 'Stand')
elif intervention == "Atelier":
form.duration.choices = map(lambda d: (d, u'Atelier (%dh%.2d)' % (d / 60, d % 60)),
[60, 90, 120, 150, 180, 210, 240])
if not duration in map(lambda d, y: d, form.duration.choices):
form.duration.choices = list(map(lambda d: (d, u'Atelier (%dh%.2d)' % (d / 60, d % 60)),
[60, 90, 120, 150, 180, 210, 240]))
if not duration in map(lambda d: d[0], form.duration.choices):
form.duration.choices.append((duration, u'Atelier (%dh%.2d)' % (duration / 60, duration % 60)))
salle_dispo = salle_dispo.filter(Salles.place_type.in_(['Atelier', 'MAO']))
elif intervention == "Table_ronde":
form.duration.choices = map(lambda d: (d, u'Table ronde (%dh%.2d)' % (d / 60, d % 60)),
[60, 90, 120, 150])
if not duration in map(lambda d, y: d, form.duration.choices):
form.duration.choices = list(map(lambda d: (d, u'Table ronde (%dh%.2d)' % (d / 60, d % 60)),
[60, 90, 120, 150]))
if not duration in map(lambda d: d[0], form.duration.choices):
form.duration.choices.append((duration, u'Table ronde (%dh%.2d)' % (duration / 60, duration % 60)))
salle_dispo = salle_dispo.filter(Salles.place_type == 'Table ronde')
elif intervention == "Concert":
form.duration.choices = map(lambda d: (d, u'Concert (%dh%.2d)' % (d / 60, d % 60)),
[60, 90, 120, 150, 180, 210, 240])
if not duration in map(lambda d, y: d, form.duration.choices):
form.duration.choices = list(map(lambda d: (d, u'Concert (%dh%.2d)' % (d / 60, d % 60)),
[60, 90, 120, 150, 180, 210, 240]))
if not duration in map(lambda d: d[0], form.duration.choices):
form.duration.choices.append((duration, u'Concert (%dh%.2d)' % (duration / 60, duration % 60)))
salle_dispo = salle_dispo.filter(Salles.place_type.in_(['Stand', 'MAO']))
else:


Načítá se…
Zrušit
Uložit