Преглед на файлове

Merge branch 'fix/osm-https' of piernov/jm2l into master

master
JM2L преди 6 години
committed by Gogs
родител
ревизия
f2d5bc7924
променени са 16 файла, в които са добавени 9051 реда и са изтрити 1161 реда
 1. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers-2x.png
 2. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers.png
 3. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon-2x.png
 4. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon.png
 5. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-shadow.png
 6. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers-2x.png
 7. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers.png
 8. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon-2x.png
 9. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon.png
 10. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-shadow.png
 11. +9034
  -1151
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.js
 12. +11
  -4
    jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.min.js
 13. Двоични данни
    jm2l/static/vendor/leaflet/leaflet.routing.icons.png
 14. +2
  -2
    jm2l/templates/Logistique/Dialog_Covoit.mako
 15. +2
  -2
    jm2l/templates/Public/Plan.mako
 16. +2
  -2
    jm2l/templates/modals.mako

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 2.8 KiB Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 1.2 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/layers.png Целия файл

Преди След
Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 1.5 KiB Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 696 B

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 3.9 KiB Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 2.5 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-icon.png Целия файл

Преди След
Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.7 KiB Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.4 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/css/images/marker-shadow.png Целия файл

Преди След
Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 797 B Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 618 B

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 2.8 KiB Ширина: 52  |  Височина: 52  |  Големина: 1.2 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/layers.png Целия файл

Преди След
Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 1.5 KiB Ширина: 26  |  Височина: 26  |  Големина: 696 B

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon-2x.png Целия файл

Преди След
Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 3.9 KiB Ширина: 50  |  Височина: 82  |  Големина: 2.5 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-icon.png Целия файл

Преди След
Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.7 KiB Ширина: 25  |  Височина: 41  |  Големина: 1.4 KiB

Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/js/images/marker-shadow.png Целия файл

Преди След
Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 797 B Ширина: 41  |  Височина: 41  |  Големина: 618 B

+ 9034
- 1151
jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


+ 11
- 4
jm2l/static/vendor/leaflet/js/leaflet-routing-machine.min.js
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Двоични данни
jm2l/static/vendor/leaflet/leaflet.routing.icons.png Целия файл

Преди След
Ширина: 480  |  Височина: 40  |  Големина: 3.2 KiB Ширина: 480  |  Височина: 40  |  Големина: 2.3 KiB

+ 2
- 2
jm2l/templates/Logistique/Dialog_Covoit.mako Целия файл

@@ -57,8 +57,8 @@
<script type="text/javascript">
var map = L.map('map');
// create the tile layer with correct attribution
var osmUrl='http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var osmAttrib='Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors';
var osmUrl='//{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var osmAttrib='Map data © <a href="//openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors';
var osm = new L.TileLayer(osmUrl, {minZoom: 8, maxZoom: 17, attribution: osmAttrib});
map.addLayer(osm);
var great_route = L.Routing.control({


+ 2
- 2
jm2l/templates/Public/Plan.mako Целия файл

@@ -67,8 +67,8 @@
<script type="text/javascript">
var map = L.map('come_map');
// create the tile layer with correct attribution
var osmUrl='http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var osmAttrib='Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors';
var osmUrl='//{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var osmAttrib='Map data © <a href="//openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors';
var osm = new L.TileLayer(osmUrl, {minZoom: 7, maxZoom: 18, attribution: osmAttrib});
map.setView(new L.LatLng(43.6137, 7.07502),16);
marker = L.marker([43.61556, 7.07176], {


+ 2
- 2
jm2l/templates/modals.mako Целия файл

@@ -98,8 +98,8 @@
<script type="text/javascript">
var map = L.map('map');
// create the tile layer with correct attribution
var osmUrl='http://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var osmAttrib='Map data © <a href="http://openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors';
var osmUrl='//{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png';
var osmAttrib='Map data © <a href="//openstreetmap.org">OpenStreetMap</a> contributors';
var osm = new L.TileLayer(osmUrl, {minZoom: 8, maxZoom: 18, attribution: osmAttrib});
// start the map on specified GPS Coords
map.setView(new L.LatLng(${form.gps_coord.data}),15);


Зареждане…
Отказ
Запис