2 Ревизии (feature/python-3-migration)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tr4ck3ur des JM2L 259acf2b91 Fixing mail sent преди 5 години
  tr4ck3ur des JM2L 92bc879e42 Fixing wrong reset password procedure преди 5 години