14 Ревизии (74c3012f04b80ec74cbd4e163037aceccedfd7aa)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tr4ck3ur des JM2L 7176eb1ca3 Fix year for Staff part преди 7 години
  tr4ck3ur des JM2L b5c9e83bd9 Integrate piernov code, added badge, missing deletion handling преди 8 години
  jm2l a07c474373 Added save on lunch/trip преди 8 години
  tr4ck3ur des JM2L ba1c67718b Fix some typos and errors преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 45513f713a Added Home page editor преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 8058f73b3e Added Miam Form преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L d8ca5c80a5 Added Salle Physical Salle Management преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 7825a33533 Many changes for templates преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 9e4f54c41c Many Changes before production load преди 9 години
  piernov 3bef68914e Add date picker using webshim преди 9 години
  piernov 4d448b614e Staff task name mandatory преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L a9318f7fd3 Corrigé les images преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 12d69abf83 Fix all last changes for pre-production test преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L fa4a9859c5 first drop преди 9 години