3 Ревизии (d8b083cf35adda14808982da5f5c74107b8accaa)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  tr4ck3ur des JM2L d475e03b0d Fix gitignore to get resource path clean преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 1650837252 Fix user display преди 9 години
  tr4ck3ur des JM2L 114d2d9214 harmonize file structure for third party plugins преди 9 години