Le repo des sources pour le site web des JM2L
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

16 wiersze
191 B

  1. # humanstxt.org/
  2. # The humans responsible & technology colophon
  3. # TEAM
  4. <name> -- <role> -- <twitter>
  5. # THANKS
  6. <name>
  7. # TECHNOLOGY COLOPHON
  8. HTML5, CSS3
  9. jQuery, Modernizr