Le repo des sources pour le site web des JM2L
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

10 wiersze
204 B

  1. APP_CONFIG = "prod.ini"
  2. #Setup logging
  3. import logging.config
  4. logging.config.fileConfig(APP_CONFIG)
  5. #Load the application
  6. from paste.deploy import loadapp
  7. application = loadapp('config:%s' % APP_CONFIG)