Le repo des sources pour le site web des JM2L
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
 
 
 
 
 

536 B

JM2L README
==================

Getting Started
---------------

Let's install JM2L event website :

First we create a virtualenv

virtualenv --no-site-packages jm2l_venv

source jm2l_venv/bin/activate

git clone http://git.style-python.fr/jm2l/

cd jm2l

python setup.py develop

initialize_JM2L_db development.ini

pserve development.ini

If no error occurs, the webserver should be available on http://localhost:8080/


source jm2l_venv/bin/activate
cd jm2l
pserve development.ini

Enjoy !