Преглед на файлове

Import words.py from the same dir

master
piernov преди 9 години
родител
ревизия
a99cc12567
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      jm2l/captcha.py

+ 1
- 1
jm2l/captcha.py Целия файл

@@ -6,7 +6,7 @@ from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont, ImageFilter
import StringIO
import math
from pyramid.view import view_config
from words import TabMots
from .words import TabMots
from pyramid.response import Response

class Captcha_Img(object):


Зареждане…
Отказ
Запис