Przeglądaj źródła

Import words.py from the same dir

master
piernov 9 lat temu
rodzic
commit
a99cc12567
1 zmienionych plików z 1 dodań i 1 usunięć
  1. +1
    -1
      jm2l/captcha.py

+ 1
- 1
jm2l/captcha.py Wyświetl plik

@@ -6,7 +6,7 @@ from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont, ImageFilter
import StringIO
import math
from pyramid.view import view_config
from words import TabMots
from .words import TabMots
from pyramid.response import Response

class Captcha_Img(object):


Ładowanie…
Anuluj
Zapisz