Преглед на файлове

Fixing year access in menu

master
tr4ck3ur des JM2L преди 6 години
родител
ревизия
c15e529d4e
променени са 1 файла, в които са добавени 5 реда и са изтрити 3 реда
  1. +5
    -3
      jm2l/templates/layout.mako

+ 5
- 3
jm2l/templates/layout.mako Целия файл

@@ -103,10 +103,12 @@ ${helpers.uploader_js()}
<div class="nav pull-right">
<div class="btn-group">
<a class="btn dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="#">
Archives&nbsp;<span class="caret"></span></a>
Édition&nbsp;<span class="caret"></span></a>
<ul class="dropdown-menu pull-right" style="min-width:0">
% for tmpyear in range(2017, 2005, -1):
% if tmpyear!=2014 and tmpyear!=2016:
% for tmpyear in range(2018, 2005, -1):
% if tmpyear==DisplayYear:
<li><a style="font-weight: bold;" href="/year/${tmpyear}">${tmpyear}</a></li>
% elif tmpyear!=2014 and tmpyear!=2016:
<li><a href="/year/${tmpyear}">${tmpyear}</a></li>
% endif
% endfor


Зареждане…
Отказ
Запис